Search

Jakub Mitrík

Category

Concerts

Nová edícia diela Johanna Hieronyma Kapspergera

Milí priatelia barokovej hudby,

už dlho som som sa pohrával s myšlienkou prepísania a lepšieho sprístupnenia diel tohto barokového génia. Teraz Vám s radosťou oznamujem, že pripravujem edíciu diela Johanna Hieronyma Kapspergera – Libro secondo d´Arie passeggiate (Rím 1623). Príprava edície bola podporená Fondom na podporu umenia.

Zároveň Vás srdečne pozývam na naše koncerty!


Dear friends of baroque music, I would like to inform you that I am working on a forthcoming edition of Johann Hieronymus Kapsperger’s work – Libro secondo d´Arie passeggiate (Rome 1623). The preparation of the edition was supported by the Fond na podporu umenia.

At the same time, I cordially invite you to our concerts!


			
Featured post

LETTERE AMOROSE Viva Musica!

Súbor Le Nuove Musiche bude vystupovať na tomto ročníku festivalu so skvelým programom a výnimočnou herečkou Judit Bárdos.

Viac na stránke festivalu.

Claudio Monteverdi v Poľsku

Milí priatelia,

v sobotu, 23.10.2020 o 20:15, pre vás Le Nuove Musiche odohrá online koncert venovaný Claudiovi Moneverdimu.

Monteverdiho koncertné majstrovstvo doplní majster obrazov Caravaggio, ktorého obrazy nás budú týmto večerom sprevádzať. Zaznejú tiež diela od talianskych umelcov pôsobiacich na území Poľska ako Tarquinio Merula a Giovanni Francesco Anerio.

Radi by ste nás podporili? Budeme vďačný za Váš finančný dar, ktorý môžete zaslať na náš bankový účet. Informácie sú uvedené nižšie.

Tešíme sa na vás!

Dear friends,

on Saturday, 23.10.2020 at 20:15, Le Nuove Musiche will play an online concert dedicated to Claudio Monteverdi.

Monteverdi’s concert championship will be complemented by the master of paintings Caravaggio, whose paintings will accompany us this evening. There will also be works by Italian artists working in Poland, such as Tarquinio Merula and Giovanni Francesco Anerio.

Do you want to support us? We will be grateful for your financial gift, which you can send to our bank account. The information is given below.

We look forward to seeing you at the concert!

Program

Sprístupníme čoskoro.

We’ll be available soon.

Páčil sa Vám koncert?

Páčil sa vám koncert? Budeme vďační, ak nás podporíte príspevkom na číslo účtu nášho OZ “Človek a Umenie”, do poznámky prosím uveďte “dar”. Prevod môžete vykonať aj prostredníctvom naskenovania QR kódu.

Vyzbierané finančné prostriedky použijeme na usporiadanie ďalších zaujímavých koncertov pre vás. Ďakujeme za Vašu priazeň a podporu, veľmi si ju vážime!

Did you like the concert? We will be grateful if you can support us by donating to the account number of our non-profit organization “Man and Art”, please state “gift” in the note. You can also make the transfer by scanning the QR code.

Your donations will be used to organize other interesting concerts for you. Thank you for your kindness and support, we appreciate it very much!


IBAN: SK5083300000002800699496, Názov účtu/account name: “Človek a Umenie” 


Ďakujeme naším partnerom.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Organizuje Človek a umenie.V spolupráci s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky vo Varšave a mestom Spišská Nová Ves.

Hudba na Zámkoch II

Milí priatelia,

v piatok, 23.10.2020 o 20:15, pre vás Collegium Wardberg spolu s Jakubom Mitríkom odohrá online koncert z obdobia cisárovnej Márie Terézie.

Koncert je spojený so životom Márie Terézie a doplnený hudbou, ktorá mohla znieť aj na jej cisárskom dvore. Zaznejú diela od umelcov ako Paulo Carlo Durant, Carlo Kohaut, Johann Georg Weichenberger, ktorých životy alebo diela môžeme spojiť dokonca aj s Bratislavou. Ich hudobné kleNoty sa nachádzajú v našich múzeách.

Radi by ste nás podporili? Budeme vďačný za Váš finančný dar, ktorý môžete zaslať na náš bankový účet. Informácie sú uvedené nižšie.

Tešíme sa na vás!

Dear friends,

on Saturday, October 23, 2020, at 08:15 PM, Collegium Wardberg and Jakub Mitrik will play an online concert from the time of Marie Theresa!

The concert is connected with the life of Maria Theresa and complemented by music that could also be heard at her imperial court. There will be works by artists such as Paulo Carlo Durant, Carlo Kohaut, Johann Georg Weichenberger, whose lives or works can be connected even with Bratislava. Their music note-jevellery are located in our museums too.

Do you want to support us? We will be grateful for your financial gift, which you can send to our bank account. The information is given below.

We look forward to seeing you at the concert!

Páčil sa Vám koncert?

Páčil sa vám koncert? Budeme vďační, ak nás podporíte príspevkom na číslo účtu nášho OZ “Človek a Umenie”, do poznámky prosím uveďte “dar”. Prevod môžete vykonať aj prostredníctvom naskenovania QR kódu.

Vyzbierané finančné prostriedky použijeme na usporiadanie ďalších zaujímavých koncertov pre vás. Ďakujeme za Vašu priazeň a podporu, veľmi si ju vážime!

Did you like the concert? We will be grateful if you can support us by donating to the account number of our non-profit organization “Man and Art”, please state “gift” in the note. You can also make the transfer by scanning the QR code.

Your donations will be used to organize other interesting concerts for you. Thank you for your kindness and support, we appreciate it very much!


IBAN: SK5083300000002800699496, Názov účtu/account name: “Človek a Umenie” 

Program

01: Paulo Carlo Durant: Duetto g – mol pre husle a obligátnu lutnu
Divertimento/Allegro/Menuet


02: Carlo Kohaut: Koncert pre Kontrabas D – dur
Allegro/Adagio/Presto


03: Johann Georg Weichenberger: Lauthen concert g – mol
Allemande/Courante/Menuet/Sarabanda/Bouree/Guigve/Menuet


04: Carlo Kohaut: Divertimento B – dur
Divertimento/Allegretto/Menuet/Presto finale


Ďakujeme naším partnerom.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Organizuje Človek a umenie.V spolupráci s Mestom Kultúry Vzdušné Zámky, s mestom Nové Zámky a Spišská Nová Ves.

ZLATÝ VEK GITARY | NEMECKÍ ROMANTICI: BEETHOVEN, KREUTZER, SPOHR, DIABELLI

VSTUPNÉ: dobrovoľné

Koncert v Kežmarku: nedeľa 12. júla 2020 o 18.00 h, obrazáreň Kežmarského hradu

Koncert v Spišskej Novej Vsi: sobota 11. júla 2020 o 19.00 h, Kostol Panny Márie Fatimskej, Muráňska 2455/43

  • Matúš Šimko – tenor
  • Dominika Regešová – priečna flauta
  • Adam Szendrei – husle
  • Jakub Mitrík – romantická gitara

Le Nuove Musiche: Hudba v obrazoch

Milí priatelia,

v sobotu, 16.5.2020 o 19:30 sme pre vás odohrali koncert Svet v obrazoch s ansámblom Le nuove musiche! Koncert si môžete pozrieť zo záznamu na Youtube kanály OZ Človek a umenie.

Už teraz vás však pozývame na online koncert 30. mája 2020 o 19.30 – hrať bude Zlatý vek gitary.

Radi by ste nás podporili? Môžete nám zaslať dar na náš bankový účet. Informácie sú uvedené nižšie.

Ďakujeme, že ste boli s nami na koncerte a spätnú väzbu, ktorú ste nám napísali! Tešíme sa na vás na koncerte o dva týždne!

Dear friends,

on Saturday, May 16, 2020, at 7:30 PM, we played an online concert World in paintings with the Le Nuove Musiche ensemble for you! You can watch the concert until the on the YouTube channels OZ Člověk a umenie (Man an art).

Yet, we are already inviting you to an online concert on May 30, 2020, at 7.30 pm – the Golden Age of the guitar.

Do you want to support us? You can buy a virtual concert ticket through GoOut or donate by Bank Transfer. The information is given below.

Thank you for being with us at the concert and the feedback you write to us! We look forward to seeing you at the concert in two weeks!
Páčil sa vám koncert? Budeme vďační, ak nás podporíte príspevkom na číslo účtu nášho OZ “Človek a Umenie”, do poznámky prosím uveďte “dar”. Prevod môžete vykonať aj prostredníctvom naskenovania QR kódu.

Vyzbierané finančné prostriedky použijeme na usporiadanie ďalších zaujímavých koncertov pre vás. Ďakujeme za Vašu priazeň a podporu, veľmi si ju vážime!

Did you like the concert? We will be grateful if you can support us by donating to the account number of our non-profit organization “Man and Art”, please state “gift” in the note. You can also make the transfer by scanning the QR code.

Your donations will be used to organize other interesting concerts for you. Thank you for your kindness and support, we appreciate it very much!


IBAN: SK5083300000002800699496, Názov účtu/account name: “Človek a Umenie” 

Program & Bulletin

1. Giovanni Girolamo Kapsperger Toccata – Arpeggiata

2. Sigismondo d´India – Mentre che´l cor (Francesco Petrarca)

3. S. d´India – O che gradita

4. Marco Uccellini – Sonata seconda „detta la Luciminia conctenta“ op.4

… a few words.

5. Tarquinio Merula – Folle e ben che si crede

6. Antonio Martin y Coll – Chacona

… time in Ernest Zmeták Gallery, Nové Zámky I.

7. Bellerofonte Castaldi – Tasteggio soave

8. G. G. Kapsperger – Tu che pallido e sangue

9. Giovanni Antonio Pandolfi Mealli – Sonata sesta – „La Vinciolina“ op.4

10. Biagio Marini – Amorosa lontananza.

… time in Ernest Zmeták Gallery, Nové Zámky II.

11. S. d´India – Sfere fermate

12. Nicola Matteis – Diverse bizzarrie sopra la Vecchia Sarabanda ó pur Ciaccona

… time in Ernest Zmeták Gallery, Nové Zámky III.

13. G. G. Kapsperger – Corrente primo

14. S. d´India – Amico hai vinto (Torquatto Tasso)

15. G. G. Kapsperger – Gia risi

16. G. G. Kapsperger – Felici gl´animi


Rating: 4.5 out of 5.

Ešte stále môžete darovať aj svoje 2%


Organizuje OZ Človek a umenie v spolupráci s Galériou Ernesta Zmetáka.

Zlatý vek gitary: Hudba v obrazoch

Milí priatelia,

v sobotu, 30.5.2020 o 19:30, pre vás odohráme online koncert so súborom Zlatý vek gitary!

V priebehu 19. storočia získala sólová klasická gitara nebývalú popularitu. Prenesieme vás do doby, kedy gitara unášala celú spoločnosť a atmosféra bola plná romantických nálad. Zaznejú diela od umelcov ako Rossini, Carulli, Giuliani, Schubert, Diabelli, Paganini či Mertz.

Už teraz sa tešíme, ako budeme opäť hrať pre skvelé publikum, ako ste vy!

Radi by ste nás podporili? Môžete si zakúpiť virtuálny lístok na koncert cez GoOut alebo zaslať dar na náš bankový účet. Informácie sú uvedené nižšie.

Tešíme sa na vás!

Dear friends,

on Saturday, May 30, 2020, at 7:30 PM, we will play an online concert with the Zlatý vek gitary (the Golden Age of Guitar) ensemble for you!

During the 19th century, the solo classical guitar gained unprecedented popularity. We will take you to a time when the guitar carried the whole company and the atmosphere was full of romantic moods. Works by artists such as Rossini, Carulli, Giuliani, Schubert, Diabelli, Paganini, and Mertz will be heard.

Do you want to support us? You can buy a virtual concert ticket through GoOut or donate by Bank Transfer. The information is given below.

We look forward to seeing you at the concert!

Páčil sa Vám koncert?

Páčil sa vám koncert? Budeme vďační, ak nás podporíte príspevkom na číslo účtu nášho OZ “Človek a Umenie”, do poznámky prosím uveďte “dar”. Prevod môžete vykonať aj prostredníctvom naskenovania QR kódu.

Vyzbierané finančné prostriedky použijeme na usporiadanie ďalších zaujímavých koncertov pre vás. Ďakujeme za Vašu priazeň a podporu, veľmi si ju vážime!

Did you like the concert? We will be grateful if you can support us by donating to the account number of our non-profit organization “Man and Art”, please state “gift” in the note. You can also make the transfer by scanning the QR code.

Your donations will be used to organize other interesting concerts for you. Thank you for your kindness and support, we appreciate it very much!


IBAN: SK5083300000002800699496, Názov účtu/account name: “Človek a Umenie” 

Program & Bulletin

1. Gioacchino Rossini (1792 – 1868) /Ferdinando Carulli (1770 – 1841): Operná predohra- La Gazza Ladra

2. Mauro Giuliani (1781 – 1829): Sei Cavatine op. 39

– Par che ti giubilo

– Alle mie tante lagrime

– Confuso smarrito

… prvá návšteva Galérie Ernesta Zmetáka: Obrazy Deň a Noc

3. Mauro Giuliani (1781 – 1829): Tema con variazione op.82

4. Antonio Diabelli (1781 – 1858): 7 Gesänge für Herz und Gefühl op. 101

– Am Fenster der Geliebten

– Freundschaft und Liebe

– Ständchen

…druhá návšteva galérie: Romantická krajina s mostom

5. Franz Schubert (1797 – 1828): Erster Verlust op.5/4 D226 (arr. Franz von Schlechta)

6. Joseph Kaspar Mertz (1806 – 1856): Bardenklänge op.13 – An Malvina

7. Franz Schubert (1797 – 1828): Ständchen D957 (arr. J.K.Mertz)

…tretia návšteva galéerie: Dáma čítajúca list

8. Niccolo Paganini (1782 – 1840): Centone sonate no. 5 E – dur

– Allegro assai

– Andantino vivace con tre variazioni

9. Mauro Giuliani (1781 – 1829) – Sei Ariette op.95

– Le dimore amor non ama

– Quando sara quel di

– Ad altro laccio

10. Gioacchino Rossini (1792 – 1868) /Ferdinando Carulli (1770 – 1841): Fra quei soavi palpitiOrganizuje OZ Človek a umenie v spolupráci s Galériou Ernesta Zmetáka.

Le nuove musiche d´India and Mazzocchi

Concert in Spišská Nová Ves. The music from Sigismondo d´India, Domenico Mazzocchi, Giovanni Girolamo Kapsperger, Flaminio Corradi.

Hilda Gulyás and Helga Varga-Bach sopranos

Margit Schultheiss – arpa doppia

Mateusz Kowalski – viola da gamba

Pierre Pitzl – baroque guitar

Jakub Mitrík – chitarrone

Rating: 1 out of 5.

“Lettere amorose” – early baroque music

Early baroque and amazing music from Kapsperger, d´India, Fontana and Monteverdi.

It was a great pleasure to play for you in Spišská Nová Ves, Kežmarok and Stará Ľubovňa castle.

Hildy Gulyás (soprano)

Adam Szendrei (baroque violin)

Jakub Mitrík (theorbo and baroque guitar)

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑