Search

Jakub Mitrík

Category

Uncategorized

Nová edícia diela Johanna Hieronyma Kapspergera

Milí priatelia barokovej hudby,

už dlho som som sa pohrával s myšlienkou prepísania a lepšieho sprístupnenia diel tohto barokového génia. Teraz Vám s radosťou oznamujem, že pripravujem edíciu diela Johanna Hieronyma Kapspergera – Libro secondo d´Arie passeggiate (Rím 1623). Príprava edície bola podporená Fondom na podporu umenia.

Zároveň Vás srdečne pozývam na naše koncerty!


Dear friends of baroque music, I would like to inform you that I am working on a forthcoming edition of Johann Hieronymus Kapsperger’s work – Libro secondo d´Arie passeggiate (Rome 1623). The preparation of the edition was supported by the Fond na podporu umenia.

At the same time, I cordially invite you to our concerts!


			
Featured post

LETTERE AMOROSE Viva Musica!

Súbor Le Nuove Musiche bude vystupovať na tomto ročníku festivalu so skvelým programom a výnimočnou herečkou Judit Bárdos.

Viac na stránke festivalu.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑