Milí priatelia,

v piatok, 23.10.2020 o 20:15, pre vás Collegium Wardberg spolu s Jakubom Mitríkom odohrá online koncert z obdobia cisárovnej Márie Terézie.

Koncert je spojený so životom Márie Terézie a doplnený hudbou, ktorá mohla znieť aj na jej cisárskom dvore. Zaznejú diela od umelcov ako Paulo Carlo Durant, Carlo Kohaut, Johann Georg Weichenberger, ktorých životy alebo diela môžeme spojiť dokonca aj s Bratislavou. Ich hudobné kleNoty sa nachádzajú v našich múzeách.

Radi by ste nás podporili? Budeme vďačný za Váš finančný dar, ktorý môžete zaslať na náš bankový účet. Informácie sú uvedené nižšie.

Tešíme sa na vás!

Dear friends,

on Saturday, October 23, 2020, at 08:15 PM, Collegium Wardberg and Jakub Mitrik will play an online concert from the time of Marie Theresa!

The concert is connected with the life of Maria Theresa and complemented by music that could also be heard at her imperial court. There will be works by artists such as Paulo Carlo Durant, Carlo Kohaut, Johann Georg Weichenberger, whose lives or works can be connected even with Bratislava. Their music note-jevellery are located in our museums too.

Do you want to support us? We will be grateful for your financial gift, which you can send to our bank account. The information is given below.

We look forward to seeing you at the concert!

Páčil sa Vám koncert?

Páčil sa vám koncert? Budeme vďační, ak nás podporíte príspevkom na číslo účtu nášho OZ “Človek a Umenie”, do poznámky prosím uveďte “dar”. Prevod môžete vykonať aj prostredníctvom naskenovania QR kódu.

Vyzbierané finančné prostriedky použijeme na usporiadanie ďalších zaujímavých koncertov pre vás. Ďakujeme za Vašu priazeň a podporu, veľmi si ju vážime!

Did you like the concert? We will be grateful if you can support us by donating to the account number of our non-profit organization “Man and Art”, please state “gift” in the note. You can also make the transfer by scanning the QR code.

Your donations will be used to organize other interesting concerts for you. Thank you for your kindness and support, we appreciate it very much!


IBAN: SK5083300000002800699496, Názov účtu/account name: “Človek a Umenie” 

Program

01: Paulo Carlo Durant: Duetto g – mol pre husle a obligátnu lutnu
Divertimento/Allegro/Menuet


02: Carlo Kohaut: Koncert pre Kontrabas D – dur
Allegro/Adagio/Presto


03: Johann Georg Weichenberger: Lauthen concert g – mol
Allemande/Courante/Menuet/Sarabanda/Bouree/Guigve/Menuet


04: Carlo Kohaut: Divertimento B – dur
Divertimento/Allegretto/Menuet/Presto finale


Ďakujeme naším partnerom.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Organizuje Človek a umenie.V spolupráci s Mestom Kultúry Vzdušné Zámky, s mestom Nové Zámky a Spišská Nová Ves.