Milí priatelia,

v sobotu, 12. decembra 2020 o 20:00, pre vás Le Nuove Musiche odohrá online koncert venovaný Claudiovi Moneverdimu.

Monteverdiho koncertné majstrovstvo doplní majster obrazov Caravaggio, ktorého obrazy nás budú týmto večerom sprevádzať. Zaznejú tiež diela od talianskych umelcov pôsobiacich na území Poľska ako Tarquinio Merula a Giovanni Francesco Anerio.

Radi by ste nás podporili? Budeme vďačný za Váš finančný dar, ktorý môžete zaslať na náš bankový účet. Informácie sú uvedené nižšie.

Tešíme sa na vás!

Dear friends,

on Saturday, 12 December 2020 at 20:00, Le Nuove Musiche will play an online concert dedicated to Claudio Monteverdi.

Monteverdi’s concert championship will be complemented by the master of paintings Caravaggio, whose paintings will accompany us this evening. There will also be works by Italian artists working in Poland, such as Tarquinio Merula and Giovanni Francesco Anerio.

Do you want to support us? We will be grateful for your financial gift, which you can send to our bank account. The information is given below.

We look forward to seeing you at the concert!

Le Nuove Musiche:
Hilda Gulyás – soprán, Stanislav Palúch – barokové husle, Michal Sťahel – barokové violončelo, Jakub Mitrík – chitarrone, umelecký vedúci

Program

  1. Tarquinio Merula (1595 – 1665): Cantate Jubilate op. 6
  2. Giovanni Francesco Anerio (1569 – 1630): Il tempo passa e mai piú si ritrova (Salve armonica 1617)
  3. T. Merula: La maruta op. 12
  4. G. F. Anerio: Sommo Re delle stelle (Salve armonica 1617)
  5. T. Merula: Sonata 2da pre husle, sólo a basso kontinuo op. 6
  6. Claudio Monteverdi (1567 – 1643): Pianto della Madonna SV 288
  7. T. Merula: La Monteverde op. 12
  8. G. F. Anerio: Donna celeste, che di Dio sei Madre (Salve armonica 1617)
  9. T. Merula: Nigra sum op. 6

Páčil sa Vám koncert?

Páčil sa vám koncert? Budeme vďační, ak nás podporíte príspevkom na číslo účtu nášho OZ “Človek a Umenie”, do poznámky prosím uveďte “dar”. Prevod môžete vykonať aj prostredníctvom naskenovania QR kódu.

Vyzbierané finančné prostriedky použijeme na usporiadanie ďalších zaujímavých koncertov pre vás. Ďakujeme za Vašu priazeň a podporu, veľmi si ju vážime!

Did you like the concert? We will be grateful if you can support us by donating to the account number of our non-profit organization “Man and Art”, please state “gift” in the note. You can also make the transfer by scanning the QR code.

Your donations will be used to organize other interesting concerts for you. Thank you for your kindness and support, we appreciate it very much!


IBAN: SK5083300000002800699496, Názov účtu/account name: “Človek a Umenie” 


Ďakujeme naším partnerom.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Organizuje Človek a umenie.V spolupráci s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky vo Varšave a mestom Spišská Nová Ves.